Това сме ние

„Сдружение на танцовите дейци“ е създадено през пролетта на 2001 година от
група ентусиасти, които приеха присърце съдбата на танцовото изкуство в София.

Какво правим

Организираме
концерти, фестивали, конкурси, събори, школи, организиране на срещи, конференции, 
семинари, предоставяне на методическа помощ, членство и контакти със сродни организации.

Цел

Повишаване на изпълнителското майсторство в областта на танцовото
изкуство, съхранение, издирване и популяризиране на танцовото изкуство.

Управителен съвет: