wordmin

Stories by wordmin

ХII конкурс за „Голямата танцова награда на София“ 2019г.

ДВАНАДЕСЕТИ КОНКУРС ЗА „ГОЛЯМАТА ТАНЦОВА НАГРАДА НА СОФИЯ 2019” БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ Регламент за организиране и провеждане на конкурса А. Цел на конкурса: Целта на конкурса е да стимулира хореографите за създаване на нови произведения, ръководителите за разнообразие в репертоара,…